LOGNET POVEZUJE

PROFESIONALCE V LOGISTIKI

VEČ KOT 400 PODJETIJ

na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Avstriji

STALNO INFORMIRANI

24/7 komunikacij s prevozniki, dobavitelji in skladiščnimi lokacijami

LOGNET

organizacija transporta in logistična omrežja

Za naročanje prevozne storitve po telefonu ali e-mailu je potrebno mnogo časa. Lognet omogočanje mreženje naročnikov prevoza s prevozniki.

Izmenjava informacij s prevozniki je bistvena za učinkovito organiziranje prevozov.
Sodelovanje večjega števila prevoznikov pri naročanju prevozov in transparentnost procesov pomembno povečuje odziv in konkurenčnost cena prevoznikov. Lognet je internetska programska oprema, ki omogoča formiranje zaprtega omrežja prevoznikov in pristop do Borze transporta.

Predstavljene funkcionalnosti:
 • Samodejno ustvarjanje dokumentacije prevozov
 • Fakturiranje prevozov s strani prevoznika neposredno iz Logneta
 • Letno razpisi in razpisi za posamezne prevoze
 • Ceniki in obračun prevoza
 • Kontrola računov prevoznikov
 • Spremljanje natančnosti dobav z geokodiranjem
 • Izmenjava podatkov z drugimi informacijskimi sistemi, ki jih uporablja podjetje
 • Razpoložljivost Logneta in delovanje s smartphonom
 • Pisana sled za vsako transakcijo (email)
 • Izmenjava podatkov z drugimi informacijskimi sistemi (SAP, Jupiter, Pupilla, Ortec, Paragon, Mobilisis, CVS, 4dWand, Smartivo)

Lognet pomaga podjetju uresničiti tržne cene prevoza in povečuje produktivnost zaposlene, ki organizirajo prevoz za 20 do 40%. Zatraži demo

YARD MANAGEMENT

Upravljanje zaporedja naročil za nakladanje in razkladanje

Načrtovanje nakladanja i n razkladanja ter nadzor nad tem aktivnostmi v realnem času je predpogoj za optimalno uporabo skladiščnih resursov.

Pregled nad vsemi dobavami in skladiščnimi kapacitetami.
Načrtovanje nakladanja in razkladanja je predpogoj za optimalno uporabo skladiščnih resursov. Lognet yard management je softver, baziran na internetu, ki usklajuje lastne kapacitete z možnostmi dobaviteljev in prevoznikov.

Predstavljene funkcionalnosti:
 • Načrtovanje skladiščnih timov skozi YARD MANAGEMENT
 • Upravljanje z nakladanji in razkladanji na vsaki rampi s pomočjo DOCK MANAGEMENT
 • Možnost, da dobavitelji sami rezervirajo slot
 • Napoved zamud ali zgodnejšega prihoda s strani prevoznikov in dobaviteljev
 • Pregled vseh statusov aktivnosti v in okrog kroga (kamioni na parkingu, v krogu, pri nakladanju/ razkladanju, obdelavi dokumentacije, itd.)
 • Integraciju drugih poslovnih enot (nabava, prodaja), ki imajo vpogled v zasedenost skladišča pri naročanju blaga
 • Zgodovina transakcija
 • Real time dashboard
 • Analitični dashboard
 • Poročila

Lognet yard i dock management je orodje, ki je podjetju v pomoč:
 • Pomembno zmanjšati čakanje prevoznikov na nakladanje/ razkladanje pri prevoznikih.
 • Učinkovitejša uporaba skladiščnih ekip in nakladalne/ razkladalne rampe
 • Čakanje prevoznikov na nakladanje/ razkladanje se zmanjša do 30%
Zatraži demo

LOGNETPRO

upravljanje z lastnim voznim parkom

Upravljanje s floto lastnih vozil na enem mestu in prikaz profitabilnosti opravljenega dela. LognetPRO je integriran na druge servise in računovodstvo.

LognetPRO spremlja vse procese transportnega podjetja.
Integracija na sisteme za satelitsko spremljanje in računovodske softverje in prevzema podatke z drugih servisov (cestnine, kartice za gorivo) ter daje uporabnikom LognetPRO veliko prednost pri obdelavi podatkov. Kot del softverja Lognet LognetPRO omogoča delo z naročniki prevozov in prevozniki preko Lognet platforme.

Skozi svoje module LognetPRO omogoča:
 • Spremljanje naročil za prevoz in načrtovanje lastnih resursov.
 • Upravljanje s transportno dokumentacijo
 • Potni delovni list, postajališča, dnevnice in stroški
 • Spremljanje stroškov in upravljanje s profitabilnostjo posameznega prevoza
 • Izdelavo faktur in obračunov in prenos v drugi (računovodski) sistem
 • Evidenco voznikov
 • Evidenco vozil
 • Opozorila za prenehanje veljavnosti (kasko, registracija, servis, COD 95, itd.)
 • Analitična poročila
Zatraži demo

LOGNET RAČUNI

e-račun, prejemanje in kontrola računov

Manj papirja. Hitrejše preverjanje in knjiženje. Računi prispejo pravočasno. Manj izgubljenih dokumentov. Manj nepravilnih računov. Manj storniranj in popravkov DDV-ja.

Tradicionalno izstavljanje in prejemanje računov na papirju ne omogoča zadostne hitrosti in kontrole. Zasnovano je na zaposlenih, z ročnim odobravanjem in brez samodejne kontrola, je drago in odvzema mnogo časa. Digitaliziranje procesa izstavitve računov povečuje natančnost s strani prevoznikov in kontrolo s strani naročnikov prevozov.

Naročilo prevoza → Nalog za nakladanje → Račun

Modul Lognet računi nadaljuje z vso dokumentacijo, ki jo naročniki prevozov in prevoznik že imajo v Lognetu in brez dodatnih naporov pomembno pospešuje proces izstavljanja in prejemanja računov, odobravanja računov in knjiženja v računovodstvu.

PREDNOSTI MODULA LOGNET RAČUNI:
 • Račune z vsemi prilogami se prejme v Lognet inbox v trenutku kreiranja računov
 • Računi so prejeti v e-račun formatu
 • Softver Lognet samodejno kontrolira prejete račune in s tem zmanjšuje napake in pripombe
 • Odobravanje računov s potrdilom/ sporočilom
 • Prevozniki kreirajo račun ali skupni račun
 • Odobreni računi se prenesejo v ERP
 • Arhiv računov in prilog v digitalni obliki
Zatraži demo

Kaj nudimo

STORITVE, DIZAJNIRANE ZA VSAKEGA KLIENTA, VENDAR NA ISTI PLATFORMI

Individualizirani pristop

Vsak klient ima svoj način dela. Lognet se prilagaja procesom in potrebam posameznega podjetja, njegovemu načinu dela s prevozniki in dobavitelji.

Razvojna skupina

Mnogo časa namenjamo komuniciranju s klienti in razumevanju njihovih potreb. Razvoj vseh komponent softverja je v domeni naše izkušene in motivirane skupine.

Izkušnje različnih industrij iz regije

S spremljanjem rasti in razvoja svojih klientov se je razvil tudi Lognet. Naši klienti so iz različnih industrij, različnih kultur in govornih področij. Vsi sodelujejo in komunicirajo med seboj na platformi Lognet.

Integracije v druge softverje

Podjetja uporabljajo istočasno več softverjev za upravljanje svojega poslovanja. Lognet se integrira na obstoječe softverje, da bi podjetja poslovala v edinstvenem in znanem informacijskem okolju, pri čemer uporablja najboljše od vsakega softverja.

O NAS

Aplikacija Lognet je bila lansirana leta 2009. Že več kot 10 let razvijamo softverje za industrijo logistike in transporta in rastemo skupaj z našimi partnerji. Naročanje storitve prevoza preko telefona ali emaila je nepraktično in odvzema mnogo časa. Dogovarjanje terminov za dobavo blaga z dobavitelji brez vpogleda v stanje aktivnosti na skladišču ustvarja nepotrebna čakanja. Lognet je na platformi na voljo vsem, povezuje naročnike prevozov s prevozniki, kupce z dobavitelji in skladišča z vsemi stranmi, s katerimi je v stiku.

Naša skupina ima dolgoletne izkušnje na področju logistike in računalniškega programiranja. Z razumevanjem potreb naših klientov kreiramo izdelke, ki jim omogočajo uresničevanje še višjih ciljev.

INDUSTRIJE, KATERE POKRIVAMO

Lognet ima softverske izkušnje v različnih industrijah. Razvijamo softvere za prevoz različnih vrst blaga, od paletiziranih do razsutih tovorov in živih živali, različnih temperaturnih režimov in tipov prevoza. Poglejte seznam:

 • Prehrana

 • Trgovina

 • Distribucija

 • Industrija

 • Poljedelstvo

 • Transport

 • Farmacevtska

Dogajanja

 • 9. Logistička konferencija Logistike & Transporta Beograd

  Zlatni sponzor

  Lognet je predstavio trendove u transportu. Upravljanje troškovima transporta i skladištenja uvijek je bilo u fokusu supply chain managera. No sada digitalizacija i mrežni rad daju potpuno novu perspektivu i omogućavaju kompanijama oboje i ubrzavanje procesa i smanjenje troškova. Zelena tranzicija i briga za okoliš dobivaju sve veću ulogu u oblikovanju poslovanja naših partnera. Lognet Zeleni indeks motivira kompanije na dodatnu brigu o okolišu.

 • Supply Chain Summit Zagreb 2019

  Zlati sponzor konference

  Nakladalne in razkladalne rampe so za številna podjetja deficitaren resurs. Pogosto na iste rampe pripeljejo vozila, katerih prevoze organizirajo sama podjetja, vozila z blagom, ki ga pošiljajo dobavitelji ali kupci, ki prihajajo po blago. Lognet yard management omogoča na isti platformi 24/7 vseh udeležencev navedenih procesov na skladišču. Na konferenci je prikazan primer integrirane rešitve softverja Lognet in Lognet yard management.

 • Supply Chain Summit Beograd 2019

  Zlati sponzor konference

  Lognet je skupaj z Jamnico, vodilnim proizvajalcem in distributerjem vode in sokov v regiji prezentiral organizacijo prevoza in yard managementa. Posebej je analizirano informacijsko okolje in integracije Lognet- SAP in Lognet- Ortec in prihranki, ki jih je Jamnica uresničila z uporabo Logneta.

 • 8. Logistična konferenca SLA Beograd 2019

  Zlati sponzor

  Koliko lahko tehnologija pomaga pri uresničevanju prihrankov pri prevozu in skladiščenju? Lognet je prezentiral pomen hitrega pretoka informacij in njihov vpliv na vidne in nevidne stroške. Razen vidnih stroškov, za katere dobiva podjetje račun svojega dobavitelja, so še posebej analizirani „nevidni“ stroški od časa, ki ga disponent porabi za organizacijo prevoza, čakanju prevoznika in čakanju skladišča za prevzem vozil in načinov, kako lahko z zmanjšanjem le-teh dosežemo učinkovitejšo organizacijo prevozov in skladiščenja.

 

Kaj pravijo partnerji