Контакти

Lognet d.o.o.
Radnička cesta 55A
Zagreb 10000

Tel.: +385 01 5590 014
Mob.: +385 91 4888 829
+385 91 3888 828
Email: kontakt@lognet.hr, kontakt@lognet.rs, contact@lognet.eu

За нас

Добре дојдовте на Логнет, веб-апликацијата која ги поврзува професионалците во логистиката со цел зголемување на продуктивноста и успешноста во нивната работа.

Компаниите формираат приватни (затворени) Логнет мрежи, се поврзуваат со превозниците и разменуваат информации за товарите и превозите. Таквите мрежи даваат значителна деловна предност во однос на конвенционалниот начин на работа: компаниите побргу го наоѓаат оптималниот превозник, а превозниците имаат поголем избор на товар. Логнет се прилагодува на деловните процеси на корисниците, а процесите се придружени со подготовка на пропратна документација и извештај. Логнет моментално е достапен на хрватски и српски јазик.

LognetPRO е апликација која ги следи сите деловни процеси на транспортната компанија. Најголемите превозници од регионот го користат ЛогнетПРО за своето работење.

Логнет д.о.о.

Логнет апликацијата е лансирана 2009 година, а Логнет д.о.о. е основан 2010 година. Нашиот тим има долгогодишно искуство во подрачјето на логистиката и компјутерското програмирање. Разбирајќи ги потребите на нашите клиенти креираме производи кои ќе им овозможат остварување на уште повисоки цели.

Lognet d.o.o., Radnička cesta 55 A, 10000 Zagreb, OIB 12114193167. VAT broj HR12114193167.
Жиро сметка: Erste&Steiermärkische Bank HR5224020061100568949. Девизна сметка: Zagrebačka banka HR6823600001102255833.

HR HR - RS RS - SL SL - MK MK - EN EN