Резултати од пребарувањето (1)

инфо инфо Шифра Појдовна точка Дестинација Режим Поаѓање Пристигнување Pal G (kg)ЦенаДополнително Инфо Опции
Број на ставки по страница:
IP/24895-002312/20
DABROWA GORNICA - MARIBOR
PL-41-300 - SI-2500
04.12.20. 15:00-16:00
-20
2.700 Kg
6 PAL
Видлива за корисниците
IP/24895
002312/20
C029B00A
DABROWA GORNICA
PL-41-300
MARIBOR
SI-2500
-20 04.12.20.
15:00-16:00
07.12.20.
08:00-13:45
6
Pal:6
2.700 Видлива за корисницитеBT
nap.

Поднеси понуда
Инструкции
Назив на компанијата *:
Личен идентитет бр.:
Број на ДДВ:
Држава:
Град *:
Поштенски број:
Адреса:
Интерна шифра:
Лице за контакт:
Телефон:
Факс:
Мобилен телефон:
Е-пошта:
Skype:
Рок на плаќање:

Избраниот партнер е деактивиран во Вашата база на податоци за партнери. Ако сакате повторно да го активирате, притиснете на линкот подолу.

Уреди во базата на податоци за партнери
Резултати од пребарувањето. Кликнете на називот за детали:
    HR HR - RS RS - SL SL - MK MK - EN EN