Резултати од пребарувањето (13)

инфо инфо Шифра Појдовна точка Дестинација Режим Поаѓање Пристигнување Pal G (kg)ЦенаДополнително Инфо Опции
Број на ставки по страница:
15197-004006/20
Zagreb - Split
HR-10040 - HR-21212
01.06.20. 06:00-18:00
без
20.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
004006/20
C0264015
Zagreb
HR-10040
Split
HR-21212
без 01.06.20.
S:09:00-10:00
02.06.20.
08:00-18:00
33
Pal:33
20.000 Видлива за корисницитеBT
nap.

Поднеси понуда
15197-004106/20
Zagreb - Rijeka-Kukuljanovo
HR-10040 - HR-51227
01.06.20. 06:00-18:00
без
20.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
004106/20
C0264024
Zagreb
HR-10040
Rijeka-Kukuljanovo
HR-51227
без 01.06.20.
S:15:00-16:00
02.06.20.
08:00-18:00
33
Pal:33
20.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-004206/20
Zagreb - Karlovac
HR-10040 - HR-47000
01.06.20. 06:00-18:00
без
20.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
004206/20
C0264025
Zagreb
HR-10040
Karlovac
HR-47000
без 01.06.20.
S:12:00-13:00
02.06.20.
08:00-18:00
33
Pal:33
20.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-004306/20
Zagreb - Virovitica
HR-10040 - HR-33000
01.06.20. 06:00-18:00
без
20.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
004306/20
C0264028
Zagreb
HR-10040
Virovitica
HR-33000
без 01.06.20.
S:12:00-13:00
02.06.20.
08:00-18:00
33
Pal:33
20.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-004406/20
Zagreb - Osijek
HR-10040 - HR-31000
01.06.20. 06:00-18:00
без
6.000 Kg
17 PAL
Видлива за корисниците
15197
004406/20
C0264029
Zagreb
HR-10040


Zagreb HR-10040
Slavonski Brod HR-35000

Osijek
HR-31000
без 01.06.20.
S:13:00-14:00
02.06.20.
08:00-18:00
17
Pal:17
6.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-000906/20
Zagreb - KRIŽEVCI
HR-10090 - HR-48260
01.06.20. 08:00-16:00
без
6.300 Kg
5 PAL
Видлива за корисниците
15197
000906/20
C02634D3
Zagreb
HR-10090


Sesvete HR-10360
KRIŽEVCI
HR-48260
без 01.06.20.
S:10:00-11:00
02.06.20.
08:00-16:00
5
Pal:5
6.300 Видлива за корисницитеBT
nap.

Поднеси понуда
15197-001906/20
Zagreb - Split
HR-10090 - HR-21212
01.06.20. 08:00-16:00
без
22.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
001906/20
C0263F08
Zagreb
HR-10090
Split
HR-21212
без 01.06.20.
S:09:00-10:00
02.06.20.
08:00-16:00
33
Pal:33
22.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-002006/20
Zagreb - Osijek
HR-10090 - HR-31000
01.06.20. 08:00-16:00
без
22.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
002006/20
C0263F09
Zagreb
HR-10090
Osijek
HR-31000
без 01.06.20.
S:08:00-09:00
02.06.20.
08:00-16:00
33
Pal:33
22.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-002306/20
Zagreb - Funtana
HR-10090 - HR-52452
01.06.20. 08:00-16:00
без
22.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
002306/20
C0263FAA
Zagreb
HR-10090
Rijeka-Kukuljanovo HR-51227

Pula HR-52000

Funtana
HR-52452
без 01.06.20.
S:09:00-10:00
02.06.20.
15:00-18:00
33
Pal:33
22.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-002706/20
Zagreb - Varaždin
HR-10090 - HR-42000
01.06.20. 08:00-16:00
без
22.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
002706/20
C0263FC1
Zagreb
HR-10090
Varaždin
HR-42000
без 01.06.20.
08:00-16:00
02.06.20.
08:00-16:00
33
Pal:33
22.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-003806/20
Kutina - Zagreb
HR-44320 - HR-10040
01.06.20. 08:00-18:00
без
20.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
003806/20
C0264013
Kutina
HR-44320
Zagreb
HR-10040
без 01.06.20.
S:08:00-09:00
02.06.20.
06:00-20:00
33
Pal:33
20.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-003906/20
Kutina - Zagreb
HR-44320 - HR-10040
01.06.20. 08:00-18:00
без
20.000 Kg
33 PAL
Видлива за корисниците
15197
003906/20
C0264014
Kutina
HR-44320
Zagreb
HR-10040
без 01.06.20.
S:10:00-11:00
02.06.20.
06:00-20:00
33
Pal:33
20.000 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
15197-000206/20
Pula - Zagreb
HR-52000 - HR-10040
05.06.20. 08:00-12:00
без
3.300 Kg
1 PAL
Видлива за корисниците
15197
000206/20
C026268B
Pula
HR-52000
Zagreb
HR-10040
без 05.06.20.
08:00-12:00
05.06.20.
S:20:00-20:30
1
Pal:1
3.300 Видлива за корисницитеBT


Поднеси понуда
Инструкции
Назив на компанијата *:
Личен идентитет бр.:
Број на ДДВ:
Држава:
Град *:
Поштенски број:
Адреса:
Интерна шифра:
Лице за контакт:
Телефон:
Факс:
Мобилен телефон:
Е-пошта:
Skype:
Рок на плаќање:

Избраниот партнер е деактивиран во Вашата база на податоци за партнери. Ако сакате повторно да го активирате, притиснете на линкот подолу.

Уреди во базата на податоци за партнери
Резултати од пребарувањето. Кликнете на називот за детали:
    HR HR - RS RS - SL SL - MK MK - EN EN