Резултати од пребарувањето (3)

инфо инфо Шифра Појдовна точка Дестинација Режим Поаѓање Пристигнување Pal G (kg)ЦенаДополнително Инфо Опции
Број на ставки по страница:
IP/24895-016602/21
RAVENA - Zagreb
IT-48100 - HR-10360
01.03.21. 08:00
-20
10.000 Kg
21 PAL
Видлива за корисниците
IP/24895
016602/21
C02AE1DD
RAVENA
IT-48100
Zagreb
HR-10360
-20 01.03.21.
08:00
03.03.21.
08:00
21
Pal:21
10.000 Видлива за корисницитеBT
nap.

Поднеси понуда
IP/24895-000303/21
Cerro al lambro - Sesvete
IT-20070 - HR-10 360
01.03.21. 08:00
+15
2.000 Kg
3 PAL
Видлива за корисниците
IP/24895
000303/21
C02AE1DF
Cerro al lambro
IT-20070
Sesvete
HR-10 360
+15 01.03.21.
08:00
03.03.21.
08:00
3
Pal:3
2.000 Видлива за корисницитеBT
nap.

Поднеси понуда
IP/24895-000403/21
SAN GIORGIO DI PIANO - Sesvete
IT-40016 - HR-10 360
01.03.21. 08:00
+5
11.200 Kg
18 PAL
Видлива за корисниците
IP/24895
000403/21
C02AE1E3
SAN GIORGIO DI PIANO
IT-40016
Sesvete
HR-10 360
+5 01.03.21.
08:00
03.03.21.
08:00
18
Pal:18
11.200 Видлива за корисницитеBT
nap.

Поднеси понуда
Инструкции
Назив на компанијата:
Личен идентитет бр.:
Број на ДДВ:
Држава:
Град:
Поштенски број:
Адреса:
Интерна шифра:
Лице за контакт:
Телефон:
Факс:
Мобилен телефон:
Е-пошта:
Е-пошта ###ACCOUNTING###:
Skype:
Рок на плаќање:

Избраниот партнер е деактивиран во Вашата база на податоци за партнери. Ако сакате повторно да го активирате, притиснете на линкот подолу.

Уреди во базата на податоци за партнери
Резултати од пребарувањето. Кликнете на називот за детали:
    HR HR - RS RS - SL SL - MK MK - EN EN